Erf- en bermverhardingen met asfalt
Asfaltverwerking met Cultuurtechnisch Bedrijf Potjes

Asfaltverwerking

Naast bestratingswerkzaamheden is Cultuurtechnisch Bedrijf M. Potjes B.V. ook in te schakelen voor asfaltverwerking. Het verharden met asfalt passen we voornamelijk toe bij de onderbouw van sportvelden zoals hockey- of tennisbanen en bij erfverhardingen. Andere voorbeelden waarbij asfaltverwerking van pas kan komen is bij de aanleg van sleufsilo's. Het zuurbestendige asfalt is speciaal ontwikkeld voor de agrarische sector en wordt niet aangetast door de vrijkomende zuren.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van asfalteren? 

Bel de gebroeders Potjes voor meer informatie over asfaltverwerking en kunstgrasrecycling